Firma Cywka-Trans powstała w roku 1979 jako własność prywatna. Od początku założenia firmy do chwili obecnej właścicielem firmy jest Pan Andrzej Cywka.

W pierwszych latach swojej działalności przedsiębiorstwo Cywka-Trans zajmowało się transportem materiałów sypkich oraz materiałów budowlanych dla odbiorców indywidualnych.

W drugiej połowie lat 80-tych firma rozszerzyła swoja działalność o transport międzynarodowy. W tym czasie została zwiększona ilość taboru, a głównym klientem była firma "Mężyk" (importer przyprawy do potraw VEGETA)

W latach 90-tych nastąpiło dalsze zwiększenie i unowocześnienie taboru oraz rozszerzenie stref działalności z Chorwacji, na całą Europę Zachodnią. Zwiększyła się również ilość klientów dla których firma Cywka-Trans świadczy swoje usługi.

W roku 2003 nastąpiło oddanie do użytku własnej bazy biurowo-warsztatowej w Skoczowie przy ul. Górny Bór 32B, w związku z tym firma przeniosła się z dzierżawionych pomieszczeń do nowo oddanych obiektów. Kompleks biurowo-warsztatowy stanowi od roku 2003 stałą siedzibę firmy Cywka-Trans.

W chwili obecnej firma dysponuje 18 zestawami (ciągnik + naczepa) i obejmuje swoją działalnością całą Europę z wyłączeniem Białorusi i Ukrainy oraz pozostałych krajów byłego ZSRR.

W roku 2003 rozpoczął działalność serwis naprawczy dla samochodów ciężarowych. Serwis ten początkowo prowadził naprawy bieżące tylko własnego sprzętu. Obecnie wykonywane są naprawy dla klientów zewnętrznych.

Dbając o komfort obsługiwanych klientów, firma Cywka-Trans nie tylko stale podnosi jakość swoich usług, ale także stale unowocześnia sprzęt którym dysponuje. Stale także dba o podnoszenie kwalifikacji personelu zatrudnionego w firmie.